fbpx

voorwaarden

Algemene voorwaarden
Linda Zadelaar werkt op een open manier en hecht waarde aan respectvolle omgang. De gedragsregels van de bni worden daarbij gerespecteerd.

‘Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Consumentenregeling 2013 rechtsverhouding consument – architect met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam ondernummer 109/2006’.

In opdrachten wordt over het algemeen gewerkt met de Consumenten Regeling 2013 of de DNR 2011 (herziene versie 2013) afhankelijk van het type opdracht. Zie hieronder.
Bij uw contract wordt de betreffende regeling of voorwaarden meegestuurd per email. U dient hiervan kennis te nemen! Vragen of toelichting zal ik graag beantwoorden en verstrekken.

Garantiebepalingen
Garanties die buiten de DNR2011 en CR2013 vallen hier vermeld. Indien u vragen heeft, belt u mij gerust.

De volgende diensten en producten dienen 100% vooruit te worden betaald, maximaal 48 uur (2 dagen) voor aanvang.
INSPIRATIE CALL
SCHETS @ TAFEL
module 1 – LICHT
BADKAMER en KEUKEN ontwerp

Bij de hieronder vermelde diensten en producten dient 50% bij opdracht te worden voldaan, waarna het werk zal aanvangen. Halverwege ons traject, dat is, na oplevering van het conceptplan, tekenwerk etc. volgt 40%. Na oplevering totale werkzaamheden het restant van 10% plus eventuele advieskosten derden, overhead, reiskosten en meerwerkkosten. Dit wordt schriftelijk met u gecommuniceerd.
module 2 – LICHT & ELEKTRA
KLEUR- en MATERIAALCONCEPT
TOTAAL INTERIEUR ONTWERP

Zoals vastgesteld in de schriftelijke en uitsluitend bij getekende opdrachtbevestiging worden de betalingen gehanteerd. Prijzen worden gehanteerd zoals vermeld op de website of per offerte op maat. Prijzen uit een eerdere aanbieding zijn 2 maanden geldig.
Prijzen zijn exclusief reiskosten a €0,19 p/km.

Annuleringen
Prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met 2%.
Ik behoud mij het recht voor een prijsverhogingen door te voeren als de (af)levering langer duurt dan 3 maanden bij de start van het contract. Dus 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst kan een eventuele de prijs worden geïndexeerd.

Restitutie is niet mogelijk indien u te laat annuleert of niet arriveert op de geplande datum en tijd zonder bericht of afzegging dan wel verplaatsing van de afspraak:
NB-2: Bij de volgende diensten INSPIRATIE CALL, SCHETS @ TAFEL, module 1 – LICHT, BADKAMER en KEUKEN ontwerp is kosteloos annuleren mogelijk tot 48 uur (2 dagen) voor aanvang van de geplande datum: Verzetten van de afspraak is uiteraard wel mogelijk, gaarne per telefoon of email.
NB-3: Bent u onverwacht verlaat op de dag van onze afspraak dan volstaat een app, sms of email. 

Annuleringsvoorwaarden
Opdrachten en betalingen via contracten tot stand gekomen worden conform het betreffende contract en opdrachtbevestigingen gehanteerd.

CONTRACTVOORWAARDEN samenwerkingsvormen volgens CAO & bni.

Basisvoorwaarden 2001
Dit zijn leveringsvoorwaarden bedoeld voor opdrachten onder de €7.500. Het zijn algemene voorwaarden die van toepassing kunnen worden verklaard op een opdracht aan een interieurarchitect, zoals de ban en de bni die hanteren.
BV_2001.pdf

Consumentenregeling 2013 (Dit is de aangepaste versie van 2006)
De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In dat geval moet de architect een kopie daarvan aan zijn verzekeraar sturen. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2013 van toepassing verklaard. De regeling wordt door de architect als bijlage bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd.
CR 2013.pdf

Losse onderdelen CR 2013
CR 2013 algemene voorwaarden
CR 2013 checklist architect
CR 2013 vragen en antwoorden
CR 2013 taakbeschrijving
CR 2013 investeringskosten
CR 2013 modelovereenkomst

De Nieuwe Regeling 2011
De DNR, de algemene branchevoorwaarden voor architecten- en ingenieursdiensten, is vernieuwd. De DNR is opgesteld door NLingenieurs en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

De Nieuwe Regeling 2011 is de opvolger van de DNR 2005. De herziening van de regeling heeft geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Nieuw is het tweesporige aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten adviseur en opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000,- of  € 2.500.000,-. De Standaardtaakbeschrijving (STB 2009) is al in 2009 herzien en sluit naadloos aan bij de DNR 2011.

De Nieuwe Regeling DNR 2011.pdf herziene versie 2013
Toelichting op de DNR 2011 met model basisopdracht.pdf herziene versie 2013
Tekstvergelijking DNR 2005-2011.pdf
Raampolis DNR 2011.pdf
Wijzigingsdocument herziening 2013 van DNR 2011.pdf

The New Rules DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013
Explanatory notes DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013