voorwaarden

Algemene voorwaarden
Linda Zadelaar werkt op een open manier en hecht waarde aan respectvolle omgang. De gedragsregels van de bni worden daarbij gerespecteerd.

In opdrachten wordt over het algemeen gewerkt met de Consumenten Regeling 2013 of de DNR 2011 (herziene versie 2013) afhankelijk van het type opdracht. Zie hieronder.
Bij uw contract wordt de betreffende regeling of voorwaarden meegestuurd per email. U dient hiervan kennis te nemen! Vragen of toelichting zal ik graag beantwoorden en verstrekken.

Garantiebepalingen
Garanties die buiten de DNR2011 en CR2013 vallen worden in Q3 van 2017 hier vermeld. Indien tussentijds u vragen heeft, bel mij gerust.

Betalingsvoorwaarden en annuleringen (zie pagina)
Prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met 2%.
Ik behoud mij het recht voor een prijsverhogingen door te voeren als de (af)levering langer duurt dan 3 maanden bij de start van het contract. Dus 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst kan een eventuele de prijs worden geindexeerd.

Basisvoorwaarden 2001
Dit zijn leveringsvoorwaarden bedoeld voor opdrachten onder de €7.500. Het zijn algemene voorwaarden die van toepassing kunnen worden verklaard op een opdracht aan een interieurarchitect, zoals de ban en de bni die hanteren.
BV_2001.pdf

Consumentenregeling 2013 (Dit is de aangepaste versie van 2006)
De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In dat geval moet de architect een kopie daarvan aan zijn verzekeraar sturen. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2013 van toepassing verklaard. De regeling wordt door de architect als bijlage bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd.
CR 2013.pdf

Losse onderdelen CR 2013
CR 2013 algemene voorwaarden
CR 2013 checklist architect
CR 2013 vragen en antwoorden
CR 2013 taakbeschrijving
CR 2013 investeringskosten
CR 2013 modelovereenkomst

De Nieuwe Regeling 2011
De DNR, de algemene branchevoorwaarden voor architecten- en ingenieursdiensten, is vernieuwd. De DNR is opgesteld door NLingenieurs en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

De Nieuwe Regeling 2011 is de opvolger van de DNR 2005. De herziening van de regeling heeft geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Nieuw is het tweesporige aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten adviseur en opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000,- of  € 2.500.000,-. De Standaardtaakbeschrijving (STB 2009) is al in 2009 herzien en sluit naadloos aan bij de DNR 2011.

De Nieuwe Regeling DNR 2011.pdf herziene versie 2013
Toelichting op de DNR 2011 met model basisopdracht.pdf herziene versie 2013
Tekstvergelijking DNR 2005-2011.pdf
Raampolis DNR 2011.pdf
Wijzigingsdocument herziening 2013 van DNR 2011.pdf

The New Rules DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013
Explanatory notes DNR 2011 ENGLISH.pdf revised version 2013